Rezultat

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Firma Rezultat od 2005 roku zajmuje się profesjonalnie obsługą nieruchomości. Bogate doświadczenie  w zarządzaniu nieruchomościami  pozwala na kompleksowe obsługę obiektu . Oferta nasza opiera się  na przygotowaniu strategii opartej na oczekiwaniach właściciela, przy uwzględnieniu optymalizacji kosztów związanych z eksploatacją  obiektu.

Zakres usługi:

 • administrowanie nieruchomością ,
 • utrzymanie stanu technicznego obiektu
 • obsługa księgowo – finansowa ( wystawianie faktur, rozliczenia lokali , prowadzenie rozrachunków lokali )
 • przeglądy, rozbudowa, przebudowa, oraz modernizacja i remonty na terenie nieruchomości,
 • wynajem powierzchni , przygotowanie umów , kontrola ich realizacji ,
 • umożliwianie (w zakresie określonym umowami) korzystania z infrastruktury obiektu działającym w nim najemcom i świadczenie usług z tym związanych,
 • przeglądy, rozbudowa, przebudowa, oraz modernizacja i remonty na terenie nieruchomości,
 • rekrutacja i zarządzanie personelem obiektu,
 • zapewnienie obiektowi obsługi prawnej i finansowej,
 • pozyskiwanie najemców,
 • marketing kreujący wizerunek obiektu, budujący świadomość i generujący ruch klientów,

Oferta nasza jest  skierowana również  do wspólnot mieszkaniowych przejętych bezpośrednio nieruchomości od dewelopera polegającej na :

 • przejęciu nieruchomości od dewelopera,
 • założenie Wspólnoty Nieruchomości,
 • przejęcia dokumentacji dot: nowo wybudowanej nieruchomości,
 • kontakt z deweloperem w sprawie usterek gwarancyjnych,
 • przygotowanie nieruchomości do przejęcia przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

Możliwość dalszej współpracy po oddaniu nieruchomości Zarządowi Wspólnoty

 • doradztwo w prowadzenia Wspólnoty i administrowania nieruchomością ( w tym przygotowanie Uchwał, pism i innych dok. )
 • prowadzenia księgowości Wspólnot ( rozliczenia mediów, rozrachunki z właścicielami i firmami , pełnej księgowości Wspólnoty)
 • płatności faktur przy nadzorze Zarządu Wspólnoty
 • inne czynności niezbędne w funkcjonowaniu Wspólnot Mieszkaniowych

Nasza licencja zawodowa w zarzadzaniu nieruchomościami  Nr  13996.  
Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej na łączną sumę 75.000 euro .